Obnov nás, Pane, Bože zástupov, a ukáž svojej tvári jas, aby sme boli spasení! Nech mi znie v ušiach tvoj hlas, lebo tvoj hlas je sladký a tvoj obličaj prelúbezný. Olej vyliaty je meno tvoje, Ježišu, preto tebe zasväcujú panny všetku svoju lásku.
Pane, Bože zástupov, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení. Holubica moja v rozsadlinách skál, v úkryte na bralách, daj zrieť mi svoju tvár, daj počuť mi svoj hlas, veď sladký je tvoj hlas a prekrásna je tvoja tvár. Dobrá je vôňa tvojich olejkov; jak olej rozliaty je tvoje meno. Zato ťa dievčence majú tak rady.
xxx

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.