Počúvaj, dcéra, a hľaď a skloň svoje ucho a zažiada si tvoju krásu kráľ. O tvoju priazeň uchádzajú sa velikáši ľudu, kráľovské dcéry prichodia tebe v ústrety. Privádzajú kráľovi panny za ňou, družky jej. S radosťou a plesaním uvádzajú ich v palác kráľovský.
Čuj, dcéra, a pozoruj, nakloň svoj sluch, zabudni na svoj ľud a na dom svojho otca. Sám kráľ zatúžil za tvojou krásou; on je tvoj pán, vzdaj mu poklonu. Dcéry z Týru ti prinesú dary a o tvoju priazeň sa budú uchádzať veľmoži národa. Dcéry kráľovské sú medzi tvojimi vyvolenými; po tvojej pravici stojí kráľovná ozdobená zlatom z Ofíru. V pestrom rúchu ju vedú ku kráľovi; za ňou ti privádzajú panny, jej družice. Sprevádza ich jasot radostný, tak vstupujú do kráľovského paláca.
xxx