Miluje Pán na svätých vrchoch svoju základňu, sionské brány, väčšmi ako všetky Jakubove príbytky. V. Preslávne veci hovoria sa o tebe, Božie mesto. Muž za mužom sa narodili v ňom a sám Najvyšší upevnil ho.
Základy má na posvätných vrchoch; brány Siona miluje Pán nad všetky stany Jakuba. Slávne veci sa hovoria o tebe, mesto Božie. A o Sione sa bude hovoriť: "Ten i tamten sa na ňom narodil a sám Najvyšší mu dal pevné základy."
Jeho základy [Božie, Bohom položené základy, čo Boh založil.] (sú) na svätých horách. [Množné čísla, lebo značí rozsiahlosť, alebo výšiny, na ktorých stál Jeruzalem. Žalmista má na mysli zvlášte horu Sionskú.] Miluje Pán brány sionské nado všetky stany Jakabove. Slávne veci povedajú sa o tebe, miesto Božie. Či nebude povedané o Sione: Ten a tamten narodil sa na ňom, [Sion má mnoho ľudí.] a on sám, Najvyšší, ho založil. [Dľa hebr.: zachováva.]

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.