Register sv. omší

Pre špecifické vyhľadávanie pozri legendu na konci zoznamu.
Pre časovo-tematické zoradenie sv. omší, zoraď register podľa rubriky Kód.

Kód: Názov slovenský Prívlastok: R:  
T07-AAA-RR6-007-B8Z Nedeľa VII. po Turícach Omnes gentes 1962
T07-AAA-RR6-006-2VM Nedeľa VI. po Turícach Dóminus fortitúdo 1962
T04-AAA-RR6-001-ELO Nedeľa I. po Deviatniku. Nedeľa Sexagézimy Exsúrge 1962
T05-CBA-RR6-000-GPN Nedeľa II. Umučenia. Kvetná nedeľa s obradom svätenia paliem a s procesiou Dómine, ne longe 1962
T06-DA1-RR6-000-AJH Nedeľa Veľkonočná Resurréxi 1962
T07-AAA-RR6-005-ES7 Nedeľa V. po Turícach Exáudi, Dómine 1962
T07-AAA-RR6-001-RVN Nedeľa I. po Turícach Dómine, in tua misericórdia 1962
V02-TTT-UV6-000-6EH Spomienka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho II. [od Veľkonočnej nedele po Trojicu] Cogitatiónes Cordis ejus 1962
V02-RAB-UV6-000-YP6 Spomienka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho I. [od Deviatnika po Veľkonočnú nedeľu] Cogitatiónes Cordis ejus 1962
T07-AAA-RR6-004-NNT Nedeľa IV. po Turícach Dóminus illuminátio mea 1962
U07-AAA-076-005-XR6 Sv. Cyrila a Metoda, biskupov a vyznávačov, hlavných patrónov Slovenska Sacerdótes tui 1962
U06-AAA-066-029-XM8 Sviatok sv. Petra a Pavla, apoštolov Nunc scio vere 1962
T07-AAA-RR6-003-TMG Nedeľa III. po Turícach Réspice in me 1962
T07-AAA-UV6-000-S5G Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho Cogitatiónes Cordis ejus 1962
T07-AAA-RR6-002-I1N Nedeľa II. po Turícach Factus est 1962
T07-AAA-UU6-000-KMP Sviatok Božieho Tela s procesiou Cibávit eos 1962
T07-AAA-RR6-000-F30 Sviatok Najsvätejšej Trojice Benedícta sit sancta 1962
V01-QAA-UW6-000-D33 Bl. Panny Márie v sobotu I. [v Advente] Roráte, cæli 1962
V01-QCB-UW6-000-1IA Bl. Panny Márie v sobotu II.B [od Deviatnika po Hromnice] Vultum tuum 1962
V01-QBB-UW6-000-HVU Bl. Panny Márie v sobotu II.A [od Narodenia Pána po Deviatnik] Vultum tuum 1962
V01-RAA-UW6-000-M4J Bl. Panny Márie v sobotu III.B [od Deviatnika po Zelený štvrtok] Salve, sancta Parens 1962
V01-QCC-UW6-000-POK Bl. Panny Márie v sobotu III.A [od Hromníc po Deviatnik] Salve, sancta Parens 1962
V01-UAA-UW6-000-Q6M Bl. Panny Márie v sobotu V. [od Turíc po Advent] Salve, sancta Parens 1962
V01-TTT-UW6-000-ABY Bl. Panny Márie v sobotu IV. [od Veľkej noci po Turíce] Salve, sancta Parens 1962
T06-DCA-RR6-000-WDX Nedeľa Turíčna Spíritus Dómini 1962
T06-DCA-QR6-000-RAG Omša turíčnej vigílie Dum sanctificátus 1962
T06-DAB-XR5-000-5RV Omša prosebných dní na Veľké Litánie s procesiou a s obradom svätenia ozimín na sv. Marka Exaudívit 1952
T06-DBA-VR6-000-7QC Nedeľa VI. po Veľkej noci. Nedeľa po Nanebovstúpení Exáudi, Dómine 1962
T06-DBA-UU6-000-RZS Sviatok Nanebovstúpenia Pána Viri Galilǽi 1962
T06-DAA-SR6-000-1Y7 Vigília Nanebovstúpenia Pána Vocem 1962
T06-DAA-RR6-005-ASM Nedeľa V. po Veľkej noci Vocem 1962
T05-CAA-RR6-001-YU5 Nedeľa I. Umučenia. Smrtná nedeľa Júdica me 1962
T05-AAA-RR6-004-EEU Nedeľa IV. pôstna Lætáre 1962
T05-AAA-RR6-003-MF7 Nedeľa III. pôstna Oculi mei 1962
T06-DAA-RR6-004-97L Nedeľa IV. po Veľkej noci Cantáte 1962
T05-AAA-RR6-002-JR9 Nedeľa II. pôstna Reminiscere 1962
T05-AAA-RR6-001-7MC Nedeľa I. pôstna Invocabit 1962
T06-DAA-RR6-003-UII Nedeľa III. po Veľkej noci Jubiláte 1962
T04-AAA-RR6-002-10U Nedeľa II. po Deviatniku. Nedeľa Kvinkvagézimy Esto mihi 1962
T06-DAA-RR6-002-FBA Nedeľa II. po Veľkej noci Misericórdia 1962
T06-DAA-RR6-001-YAF Nedeľa I. po Veľkej noci. Biela nedeľa Quasi modo 1962

Hlavný kód: T01 De tempore Adventus T02 De tempore natalicio T03 De tempore «per annum» ante dominicam in Septuagesima T04 De tempore Septuagesimæ T05 De tempore quadragesimali T06 De tempore paschali T07 De tempore «per annum» post Pentecosten U01 Január U02 Február U03 Marec U04 Apríl U05 Máj U06 Jún U07 Júl U08 August U09 September U10 Október U11 November U12 December

Kód Tempus: AAA Bez vlastného liturgického času BAA Tempus Nativitatis ABA Tempus Epiphaniæ BAA Tempus Passionis BBA Hebdomada maior BBB Triduum sacrum CAA Tempus Paschatis CBA Tempus Ascensionis CCA Octavam Pentecostes

Kód dňa: QR Vigília RR Nedeľa (1. omša) RS Nedeľa (2. omša) RT Nedeľa (3. omša) SR Vigília pohyblivého hlavného sviatku TR Pohyblivý hlavný sviatok (bez viazanosti na deň týždňa) UR PHS Pondelok US PHS Utorok UT PHS Streda UU PHS Štvrtok UV PHS Piatok SW PHS Sobota VR Nedeľa v oktáve WR 1. následník PHS WS 2. následník PHS WT 3. následník PHS WU 4. následník PHS WV 5. následník PHS WW 6. následník PHS WX 7. následník PHS

Page 4 of 4

JKS

×
Prosím, najskôr zvoľte pieseň
Potvrď, že nie si robot