Povstaň, Jeruzalem, a staň na výšiny. Viď radosť, ktorá ti príde od Boha tvojho.
Hor’ sa, Jeruzalem, zastaň si vysoko. Viď radosť, ktorá ti prichádza od Boha!
Vstaň, Jeruzaleme, a stoj na výsosti, a obzri sa k východu, a viď shromaždených synov svojich od východu slnca až k západu radujúcich sa v slove Svätého, že Boh pamätal na nich. Obrzri sa, Jeruzaleme, na východ, a viď potešenie, ktoré ti prichodí od Pána. (Nižšie 5, 5.)

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.