Toto je telo, ktoré sa za vás dáva, toto je kalich novej Smluvy v mojej krvi, hovorí Pán. Toto čiňte, kedykoľvek prijímate, na moju pamiatku.
Toto je telo, ktoré sa za vás dáva, toto je kalich novej Smluvy v mojej krvi, hovorí Pán. Toto čiňte, kedykoľvek prijímate, na moju pamiatku.

...vzdával vďaky, lámal ho a povedal: „Toto je moje telo, ktoré je pre vás; toto robte na moju pamiatku.“[1] Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: „Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. Toto robte, kedykoľvek ho budete piť, na moju pamiatku.“[2]


[1] Mt 26, 26; Mk 14, 22; Lk 22, 19. V niektorých rukopisoch: „ktoré sa láme (dáva) za vás“.
[2] Mt 26, 26–28; Mk 14, 24; Lk 22, 20.

Toto je telo moje, ktoré sa vydá[1] za vás; tento kalich je nová úmluva v mojej krvi, povedal Pán, toto čiňte koľkorázkoľvek budete piť, na moju pamiatku.


[1] Hebr,: aby som žil.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.