Jedno si vyprosujem od Pána, to vyhľadávam ja: aby som býval v dome Pánovom po všetky žitia svojho dni.
O jedno prosím Pána a za tým túžim, aby som mohol bývať v dome Pánovom po všetky dni svojho života.
Jednu vec vyprosím si od Pána, to ja budem hľadať: abych prebýval v Pánovom dome všetky dni svojho života: abych ľúbežnosť Pánovu videl a chrám jeho navštevoval.