Blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil Mocný.
Blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný.
xxx

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.