Otče, kým som bol s nimi, chránil som tých, ktorých si mi dal, aleluja. Ale teraz odchádzam ku tebe. Neprosím, aby si ich vzal so sveta, ale aby si ich chránil od zlého, aleluja, aleluja.
Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene, ktoré si mi dal. Ale teraz idem k tebe. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým.
Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene. Tých, ktorých si mi dal, chránil som, a žiaden z nich nezahynul, leda syn záhuby, aby sa vyplnilo Písmo. No teraz idem k tebe a toto mluvím na svete, aby mali radosť moju v sebe úplnú. Posväť ich v pravde; tvoja reč je pravda. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta [Lebo ináč nemohli by obrátiť národy.], ale aby si ich zachoval od zlého.