V siedmom mesiaci budete sláviť sviatky, lebo som synom izraelským dal bývať v stánkoch, keď som ich viedol zo zeme egyptskej, ja Pán, Boh váš.
Tento sviatok slávte sedem dní každý rok na Pánovu česť! To je večný príkaz pre všetky pokolenia: slávte ho v siedmom mesiaci! ...aby neskoršie pokolenia zvedeli, že ja som chcel, aby Izraeliti bývali v stánkoch, keď som ich vyviedol z egyptskej krajiny. Ja, Pán, som váš Boh!“
A sväťte jeho slávnosť za sedem dní v roku: To nech bude pre vás ustanovenie večné vo vašich pokoleniach. Siedmeho mesiaca tie sviatky sväťte. ...aby vaši potomci vedeli, že som nechal v stánkoch bývať synov izraelských, keď som ich vyviedol zo zeme egyptskej. Ja som Pán, váš Boh.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.