Povedzte: Malomyseľní, vzchopte sa a nebojte sa! Hľa, Boh náš príde, a spasí nás.
Povedzte malomyseľným: „Vzchopte sa, nebojte sa, hľa, váš Boh! Sám príde a spasí vás.“

Rieknite maľomyselným: Posilnite sa, a nebojte sa; hľa, Boh náš s pomstou privedie odplatu; Boh sám prijde a spasí vás.[1]


[1] Dôverujte, dúfajte, s celou dôverou oddajte sa vedeniu Božiemu. Boh vykoná pomstu i odplatu, Sion nepodľahne. Teda vaše vyslobodenie bude skutok Boha samého. Svätá cirkev vykladá to na príchod Pána.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.