Title
Nedeľa XII. po Turícach. Dominica XII. Post Pentecosten. Komúnia (Ž 104, 13, 14-15)
Nedeľa XIII. po Turícach. Dominica XIII. Post Pentecosten. Komúnia (Múd 16, 20)
Nedeľa XIV. po Turícach. Dominica XIV. Post Pentecosten. Komúnia (Mt 6, 33)
Nedeľa XIX. po Turícach. Dominica XIX. Post Pentecosten. Komúnia (Ž 119, 4-5)
Nedeľa XV. po Turícach. Dominica XV. Post Pentecosten. Komúnia (Jn 6, 51)
Nedeľa XVI. po Turícach. Dominica XVI. Post Pentecosten. Komúnia (Ž 71, 16-17; 18)
Nedeľa XVII. po Turícach. Dominica XVII. Post Pentecosten. Komúnia (Ž 76, 12-13)
Nedeľa XVIII. po Turícach. Dominica XVIII. Post Pentecosten. Komúnia (Ž 96, 8-9)
Nedeľa XX. po Turícach. Dominica XX. Post Pentecosten. Komúnia (Ž 119, 49-50)
Nedeľa XXI. po Turícach. Dominica XXI. Post Pentecosten. Komúnia (Ž 119, 81; 84; 86)
Nedeľa XXII. po Turícach. Dominica XXII. Post Pentecosten. Komúnia (Ž 17, 6)
Nedeľa XXIII. po Turícach. Dominica XXIII. Post Pentecosten. Komúnia (Mk 11, 24)
Nedeľa XXIV. a posledná nedeľa po Turícach. Dominica XXIV. et Ultima Post Pentecosten. Komúnia (Mk 11, 24)
Nepoškvrneného Srdca Blahoslavenej Panny Márie. Immaculati Cordis Beatæ Mariæ Virginis. Komúnia (Jn 19, 26-27)
Oculi mei. Nedeľa III. pôstna. Dominica III. in Quadragesima. Komúnia (Ž 84, 4-5)
Oktáva Narodenia Pána. In Octava Nativitatis Domini. Komúnia (Ž 98, 3)
Omša jediného pápeža alebo viacerých pápežov. Si díligis me. [cez rok] Komúnia (Mt 16, 18)
Omša mučeníka biskupa (Sacerdótes). Komúnia (Ž 21, 4)
Omša mučeníka nie biskupa. In virtúte. [cez rok] Komúnia (Mt 16, 24)
Omša panny a mučenice. Loquébar. [cez rok] Komúnia (Ž 119, 78 a 80)
Omša panny nie mučenice. Dilexísti. Komúnia (Mt 25, 4; 6)
Omša prosebných dní. Missa Rogationum. Komúnia (Lk 11, 9-10)
Omša turíčnej vigílie. Sabbato in Vigilia Pentecostes. Komúnia (Jn 7, 37-39)
Omša učiteľa Cirkvi. In médio. Komúnia (Lk 12, 42)
Omša vyznávača nie biskupa. Os justi [cez rok]. Komúnia (Mt 24, 46-47)
Omša za ženícha a nevestu I. [cez rok]. Missa pro Sponso et Sponsa I. Komúnia (Ž 128, 4; 6)
Piatok adventných kántrových dní. Feria VI. Quattuor Temporum Adventus. Komúnia (Zach 14, 5-6)
Pondelok Turíčny. Die II. infra octavam Pentecostes. Komúnia (Jn 14, 26)
Pondelok Veľkonočný. Die Secunda infra octavam Paschæ. Komúnia (Lk 24, 34)
Popolcová streda. Feria Quarta Cinerum. Komúnia (Ž 1, 2; 3)
Posviacky chrámu sv. Michala Archanjela. In Dedicatione S. Michaëlis Archangelis. Komúnia (Dan 3, 58)
Premenenie Pána Nášho Ježiša Krista. In Transfiguratione Domini Nostri Jesu Christi. Komúnia (Mt 17, 9)
Reminiscere. Nedeľa II. pôstna. Dominica II. in Quadragesima. Komúnia (Ž 5, 2-4)
Sobota adventných kántrových dní [krátka omša]. Sabbato Quattuor Temporum Adventus [forma Missæ Brevior]. Komúnia (Ž 19, 6-7)
Spomienka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Commemoratio Sanctissimi Cordis Jesu. Komúnia (Jn 7, 37)
Spomienka sv. Tomáša Becketa, biskupa a mučeníka. Commemoratio s. Thomæ Becket, episcopi et martyris. Komúnia (Jn 10, 14)
Spomienka všetkých zosnulých veriacich [I. omša]. In Commemoratione Omnium Fidelium Defunctorum [Ad primam Missam]. Komúnia (4 Ezd 2, 35; 34)
Streda adventných kántrových dní. Feria IV. Quattuor Temporum Adventus. Komúnia (Iz 7, 14)
Štvrtok Turíčny. Die Quinta infra octavam Pentecostes. Komúnia (Sk 2, 2; 4)
Sv. Cyrila a Metoda, biskupov a vyznávačov, hlavných patrónov Slovenska. Komúnia (Mt 10, 27)
Sv. Lucia, panna a mučenica. S. Luciæ, virginis et martyris. Komúnia (Ž 119, 161-162)
Sv. neviniatok, mučeníkov. Festum Ss. Innocentium, martyrum. Komúnia (Mt 2, 18)
Sv. Petra a Pavla, apoštolov. SS. Petri et Pauli, apostolorum. Komúnia (Mt 16, 18)
Sv. Štefana, prvého mučeníka. S. Stephani, protomartyris. Komúnia (Sk 7, 56 a 59 a 60)
Sviatok Blahoslavenej Panny Márie, kráľovnej. Festum Beatæ Mariæ Virginis, reginæ. Komúnia
Sviatok Božieho Tela. Festum Sanctissimi Corporis Christi. Komúnia (1 Kor 11, 26-27)
Sviatok Najsvätejšej Trojice.In festo Sanctissimæ Trinitatis. Komúnia (Tob 12, 6)
Sviatok Najsvätejšieho Mena Ježišovho. Sanctissimi Nominis Jesu. Komúnia (Ž 86, 9-10)
Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Festum Sanctissimi Cordis Jesu. Komúnia (Jn 19, 34)
Sviatok Narodenia Pána I. [v noci, omša anjelská]. In Nativitate Domini I. [in nocte]. Komúnia (Ž 110, 3)

Page 2 of 3

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.