Žertvujte obetu a do nádvorí jeho vojdite, skloňte sa Pánovi v jeho svätyni.
...vzdávajte Pánovi slávu hodnu jeho mena. Prineste obetné dary a vstúpte do jeho nádvorí, klaňajte sa Pánovi v posvätnom rúchu. Chvej sa pred ním, celá zem...
Vzdávajte Pánovi slávu jeho mena. Vezmite obety a vojdite do siení jeho. Klaňajte sa Pánu v jeho svätej sieni. Nech sa trasú pred ním všetky zeme.[1]
[1] Vyzýva pohanov, aby prišli a velebili Boha po svojich rodoch, čeľadiach, tedy aby všetci obetovali svoje srdce, dobré skutky, najsvätejšiu obeť (obeť nekrvavej omše sv.).

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.