V žiare svätosti splodil som teba pred rannými zorami.
Splodil som ťa ako rosu pred východom zornice.
xxx