Hľa, tak sa požehná mužovi, ktorý sa bojí Pána. Aby si videl synov svojich synov: Pokoj nad Izraelom.
Veru, tak bude požehnaný muž, ktorý sa bojí Pána. Aby si videl synov svojich synov. Pokoj nad Izraelom!
Hľa, tak bude požehnaný človek, keď sa bojí Pána. Nech ťa Pán požehná so Sionu: a hľaď na šťastie Jeruzalema všetky dni života svojho. A vidz synov svojich synov. Pokoj buď nad Izraelom!

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.