Kedykoľvek budete jesť tento chlieb alebo piť tento kalich, budete zvestovať smrť Pánovu, dokiaľ nepríde. Preto ktokoľvek bude nehodne jesť tento chlieb alebo piť kalich Pánov, previní sa proti telu a krvi Pánovej, aleluja.
A tak vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde. Kto by teda jedol chlieb alebo pil Pánov kalich nehodne, previní sa proti Pánovmu telu a krvi.
Lebo kedykoľvek budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, budete zvestovať smrť Pánovu, kým neprijde. [Do súdneho dňa.] A tak ktokoľvek bude jesť tento chlieb alebo piť kalich Pánov nehodne, vinen bude tela a krvi Pánovej. (Ján 6, 59.)