Duša mi zmiera po pomoci tvojej, ja dúfam v tvoje slovo. Kedyže vynesieš súd nad mojimi prenasledovateľmi? Bezbožní ma prenasledujú, buď mi na pomoci, Pane, Bože môj.
Duša mi omdlieva túžbou za tvojou spásou a tvojim slovám veľmi dôverujem. Koľko dní ešte ostáva tvojmu sluhovi? Kedy už mojich nepriateľov na súd predvoláš? Všetky tvoje predpisy sú pravdivé;
prenasledujú ma úskočne: pomôž mi.
Mre moja duša za spasením tvojím: a v tvojom slove veľmi dúfam. Koľkože je dní tvojho služobníka? Kedy vykonáš súd nad tými, ktorí, ma prenasledujú?[1] Všetky príkazy tvoje (sú) pravda: bezprávne ma prenasledujú; pomôž mi.
[1] Život je krátky, teda ponáhľaj sa s potrestaním bezbožných, aby som sa toho ešte dožil.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.