Pristúpim ku Božiemu oltáru, k Bohu, ktorý ma potešuje od mladosti.
I pristúpim k Božiemu oltáru, k Bohu, ktorý ma napĺňa radosťou i plesaním.

A  pristúpim i k oltáru Božiemu: k Bohu, ktorý obveselil moju mladosť. Oslavovať budem ťa na harfe, Bože, Bože môj.