Pán, moja tvŕdza, útočište moje a môj osloboditeľ, môj Boh a môj pomocník.
Pane, opora moja, útočište moje, osloboditeľ môj. Bože môj, moja pomoc.
Pán je moja pevnosť, a môj útulok, a môj vysloboditeľ, môj Boh, môj spomocník, [Dľa. hebr.: Moja skala, môj hrad a vysloboditeľ môj.] a v ňom dúfam; Môj ochranca, a roh [Roh znamená silu. Ako zápražný vôl sa rohom bráni, tak obránim sa i ja v mojom Bohu. 1. Kráľ. 2, 1—10; Luk. 1, 69.] mojej spásy zaujme sa za mňa.