Prijmeš riadne obety, zápalné obety a žertvy celostné na oltári svojom, Pane.
Potom prijmeš náležité obety, obetné dary a žertvy; potom položia na tvoj oltár obetné zvieratá.
Vtedy rád budeš prijímať obeť pravú,[1] dary a zápaly: vtedy na tvoj oltár nosiť budú junce.[2]
[1] Ktorá ti bude v pravom smýšľaní obetovaná.
[2] Potom, keď už bude vybudovaný ten nový Jeruzalem, Cirkev Kristova, potom prijmeš obetu, ktorá všetky obety zotrie, doplní a prevýši. Vtedy obetu Baránka na oltáre tvoje po celom svete klásť budú.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.