Uctievaj Pána svojím majetkom a prvotinami svojej úrody a naplnia sa ti sýpky hojnosťou a lisy budú pretekať vínom.
Cti Pána svojím majetkom a (prinášaj mu) prvotiny z každej svojej úrody a naplnia sa zbožím tvoje stodoly a tvoje lisy budú muštom pretekať.[1]
[1] Židia uctievali Boha desiatkami, ktoré predpisoval zákon (porov. Lv 27,30–33), obetami predpísanými (porov. Nm, hl. 28 – 29) a dobrovoľnými (porov. Lv 7,16), tiež sľubmi, keď sa zaviazali obetovať nimi niečo z majetku (porov. Lv 23,38). – O prvotinách pozri Ex 22,29; 23,19; Lv 23,17. – V. 8: „telo“, hebr. „pupok“; v. 10: „zbožím“, hebr. „nadbytkom“.
Cti Boha z majetku svojho, a z prvotín všetkých svojich úrod mu dávaj, a naplnia sa tvoje stodoly hojnosťou, a tvoje lisy budú oplývať vínom.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.