Hodujte z najlepších svojich pokrmov a pite sladký nápoj. No isté podiely doprajte aj tým, ktorí si nemohli jedlo pripraviť. Lebo tento deň zasväcujeme Pánovi, a preto sa neoddávajte zármutku! Lebo radosť v Pánovi je naša sila.
Potom im povedal: „Choďte, zajedzte si niečo mastného a vypite si sladkého, no niečo z toho pošlite aj tomu, kto si nenachystal! Lebo tento deň je zasvätený nášmu Pánovi. A nermúťte sa, lebo radosť v Pánovi je vaša sila!“
A riekol im: Iďte, jedzte tučné veci, a pite siadké vína, a pošlite čiastku aj tým, ktorí si ničoho neprichystali: [Toto bol príkaz Mojžišov (V. Mojž. 16, 11-14.)] lebo deň tento svätý je, a nermúťte sa: lebo radosť v Pánovi je naša sila. [Keď sa budeme Pána báť a jeho príkazy zachovávať, budeme mať z toho radosť, a Pán nás bude potom v dobrom posilňovať.]

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.