Hľa, ako dobre je a príjemné, keď bratia spolu bývajú. Sťa vzácny olej na hlave, čo steká na bradu, na Áronovu bradu. Ktorí sa boja Pána, v Pána kladú dôveru, on je ich pomocník a je ich štít.
Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu. Je to sťa vzácny olej na hlave, čo steká na bradu, na Áronovu bradu[1], čo steká na okraj jeho rúcha. Všetci bohabojní dúfajú v Pána, on je ich pomoc a záštita.
[1] „Na Áronovu bradu“ - veľkňaza posviacali tak, že mu vyliali olej na hlavu (Ex 30,30).
Hľa, jak dobré a jak utešené je to, keď bývajú bratia spolu vo svornosti:[1] Ako skvostná masť na hlave, ktorá stekala na bradu, bradu Áronovu,[2] ktorá stekala na okraj jeho rúcha; Ktorí sa boja Pána, dúfajú v Pánovi: on je ich spomocník, a ich ochranca.
[1] Keď sa bratia, sbratrení sväzkom rodinným i sväzkom srdca a smýšľania sijdú. Túto radosť mal všetok Izrael aspoň za krátky čas, keď sa pri slávnostiach Pánových na Sione schádzal.
[2] Áron nebol len ako jednoduchý kňaz na čele pomazaný, ale na znamenie, že prijal plnosť kňazskej moci, bol mu vzácny olej (smiešamina oleja a voňavých látok) vyliaty na hlavu tak hojne, že mu stekal s hlavy na bradu i na vchrný okraj rúcha. Tak i všetkým, korí prichádzajú na Sion, dostáva sa hojne milostí, jeden duch preniká všetkých a sjednocuje ich.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.