Stráž ma, Pane, sťa oka zrenicu, ukry ma v tôni svojich perutí. Zpred tvojho pohľadu nech vzíde o mne rozsudok; čo statočnosť je, vidia tvoje oči. Chválospev na Sione prislúcha tebe, Bože, a tebe nech sa splní sľub v Jeruzaleme.
Chráň ma ako zrenicu oka, skry ma v tôni svojich perutí. Nech z tvojej tváre vyjde rozsudok o mne; tvoje oči vidia, čo je správne. Tebe, Bože, patrí chválospev na Sione; tebe treba plniť sľuby v Jeruzaleme.
Od odporníkov pravice tvojej ostríhaj ma jako zrenicu oka.[1] V tieni svojich krídiel skry ma. Nech od teba vyjde moje právo, oči tvoje nech vidia úprimnosť.[2] Tebe sluší chválospev, o Bože na Sione: a tebe nech sa vyplní sľub v  Jeruzaleme.
[1] Ktorý zachraňuješ tých, ktorí sa pred protivníkmi k tvojej pravici utiekajú, ostríhaj... (Jaron.)
[2] Moju vec spravodlivú.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.