Soslal Pán svoje slovo a uzdravil ich a vyrval ich z ich skazy. Nech za milosrdenstvo jeho vďaky vzdajú Pánovi a za podivné jeho skutky na ľuďoch. Chváľte Pána všetci anjeli jeho, chváľte ho všetky mocnosti.
Zoslal im svoje slovo a uzdravil ich a vyslobodil ich zo záhuby. Nech oslavujú Pána za jeho milosrdenstvo a za zázraky v prospech ľudí. Nech sa teší Izrael zo svojho Stvoriteľa, synovia Siona nech jasajú nad svojím kráľom.
xxx