Soslal Pán svoje slovo a uzdravil ich a vyrval ich z ich skazy. Nech za milosrdenstvo jeho vďaky vzdajú Pánovi a za podivné jeho skutky na ľuďoch. Chváľte Pána všetci anjeli jeho, chváľte ho všetky mocnosti.
Zoslal im svoje slovo a uzdravil ich a vyslobodil ich zo záhuby. Nech oslavujú Pána za jeho milosrdenstvo a za zázraky v prospech ľudí. Nech sa teší Izrael zo svojho Stvoriteľa, synovia Siona nech jasajú nad svojím kráľom.
I poslal svoje slovo[1] a uzdravil ich: a vyslobodil ich zo zahynutia. Nech oslavujú Pána pre milosrdenstva jeho, a pre zázraky jeho medzi synami ľudskými; Nech sa raduje Izrael z toho, kto ho stvoril: a synovia Sionu nech plesajú nad svojím kráľom.[2]

[1] Poslal „Slovo“, pod čím rozumejú sv. Otcovia Syna Božieho, druhú osobu Najsv. Trojice. Mudr. 16, 12; Mat. 8, 8; Jn 1,-14.
[2] Stvoriteľ Izraelov staral sa o neho a kráľ jeho nenechal svojich poddaných pod cudzou mocou.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.