Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Vo večnej bude spravodlivý pamäti; zlej zvesti nebude sa báť.
/Súčasný preklad apokryfnej 4. knihy Ezdrášovej nemožno dohľadať./ Vo večnej pamäti bude spravodlivý, nebude sa báť zlej zvesti.
/Starší preklad apokryfnej 4. knihy Ezdrášovej nemožno dohľadať./ V pamäti večnej bude spravodlivý: povesti zlej [Pomluvy.] sa báť nebude.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.