Pohania, Pane, budú sa tvojho mena báť a tvojej slávy všetci zemskí kráľovia. Keď Pán zas Sion vystaví vo svojej sláve objaví sa. Pán kráľuje, nech plesá zem, ostrovy mnohé nech sa radujú.
Tvojho mena, Pane, budú sa báť pohania a tvojej slávy všetci zemskí králi; lebo Pán vystaví Sion a zjaví sa vo svojej sláve. Pán kraľuje, jasaj, zem; radujte sa, všetky ostrovy.
xxx