Naradovaný bol som, keď mi povedali: Pôjdeme do Pánovho domu. Nech v tvojich hradbách pokoj je, hojnosť v tvojich palácoch! Budú, Pane, pohania sa tvojho mena báť a všetci zemskí kráľovia tvojej slávy.
Zaradoval som sa, keď mi povedali: „Pôjdeme do domu Pánovho.“ Nech pokoj vládne vnútri tvojich hradieb a istota v tvojich palácoch.“ Tvojho mena, Pane, budú sa báť pohania a tvojej slávy všetci zemskí králi;
Radujem sa z toho, že mi bolo povedané: Pôjdeme do Pánovho domu![1] Nech je pokoj v tvojich hradbách a prehojnosť v tvojich vežiach.[2] I budú sa báť národy tvojho mena, Pane, a všetci králi zeme tvojej slávy.
[1] K púti do Jeruzalema chodievali v prôvodoch. Radosť z púti trvá u pobožného a on sa raduje, keď stojí v bránach Jeruzalema.
[2] V meste i okolo mesta nech je blahobyt.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.