K Pánovi som volal v svojom súžení, a on ma vyslyšal. Pred falošnými perami ma, Pane, zachovaj, pred úlisným jazykom. Aleluja, aleluja. Pane, môj Bože, v teba som dúfal, od všetkých mojich nepriateľov vykúp ma a vysloboď, aleluja.
K Pánovi som volal vo svojom súžení a on ma vyslyšal. Osloboď ma, Pane, od lživých perí a od ľstivého jazyka. Pane, Bože môj, k tebe sa utiekam, zachráň ma pred všetkými, čo ma prenasledujú, a vysloboď ma.
K Pánovi som volal, keď som bol v úzkosti: a on ma vyslyšal. Pane, zachráň moju dušu od úst nešľachetných a od ľstivého jazyka. Ó, Pane Bože môj, ja v tebe dúfam: osloboď ma od všetkých, ktorí ma prenasledujú a zachráň ma.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.