So Sionu, plného nádhery, príde Boh. Shromaždite mu jeho svätých, ktorí uzavreli s ním smluvu obetou. Naradovaný bol som, keď mi povedali: Pôjdeme do Pánovho domu!
Zo Siona plného nádhery zažiaril Boh; „Zhromaždite mi mojich svätých, čo zmluvu so mnou spečatili obetou.“ Zaradoval som sa, keď mi povedali: „Pôjdeme do domu Pánovho.“

So Sionu ide skvelosť jeho krásy.[1] Boh verejne prichádza: Boh náš, a nemlčí.[2] Oheň pred ním sa roznieti: a okolo neho víchor prudký.[3] Shromaždite jemu jeho svätých:[4] ktorí s mím zariadia smluvu obetami. Radujem sa z toho, že mi bolo povedané: Pôjdeme do Pánovho domu![5]


[1] So sv. vrchu toťižto z obrazu Cirkvi a nebeského Jeruzalema prijde Pán v sláve svojej; Hebr.: So Sionu, koruny krásy, Boh sa zaskvieva.
[2] Jeho svätosť mu nedovolí mlčať.
[3] Oheň a víchor idú pred Sudcom: oheň hrozí stráviť hriešnikov, víchor odniesťich ako plevy.
[4] Hebr.: Shromaždite mi mojich svätých, t. j. Izraelitov, ktorých si Boh za svoj ľud posvätil.
[5] K púti do Jeruzalema chodievali v prôvodoch. Radosť z púti trvá u pobožného a on sa raduje, ked stojí v bránach Jeruzalema.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.