Dobre je oslavovať Pána a spievať menu tvojmu, Najvyšší! Zarána oslavovať tvoje milosrdenstvo a tvoju vernosť zanocí. Bo je Bohom veľkým Pán a nad celou zemou veľkým kráľom.
Dobre je oslavovať Pána a ospevovať meno tvoje, Najvyšší; za rána zvestovať tvoju dobrotu a tvoju vernosť celú noc.[1] Lebo Pán je veľký Boh a nad všetkými bohmi veľký kráľ. Lebo Pán je veľký Boh
a nad všetkými bohmi veľký kráľ.
[1] Deň a noc spolu nestačia na to, aby sme dostatočne ocenili a aby sme sa poďakovali za Božie milosrdenstvo a Božiu lásku k nám ľuďom.
Dobre je oslavovať Pána: a tvoje meno ospevovať, o Najvyšší. Za rána ohlasovať tvoje sľutovanie: a v moci tvoju vernosť.[1] Zaiste[2] Boh je veľký Pán: a veľký kráľ nad všetkých bohov.[3]
[1] Za rána, v noci, t. j. vždycky.
[2] Dôvody, prečo sa máme Bohu klaňať: on je veľký nad všetkých bohov ako kráľ, nad všetky veci, ako stvoriteľ nad svoj ľud, ako pastier a vodca.
[3] Rozumej, modly a falošných bohov.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.