Blažený národ, ktorý má Pána za Boha; ľud, ktorý vyvolil si Pán za dedičstvo. Pánovým slovom stvorené sú nebesá a všetok ich voj dychom jeho úst. Vypočuj, Pane, moju modlitbu, nech k tebe dôjde moje volanie.
Blažený národ, ktorého Bohom je Pán, blažený ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo. Pánovým slovom povstali nebesia a dychom jeho úst všetky ich voje. Pane, vyslyš moju modlitbu a moje volanie nech dôjde ku tebe.
Blažený ľud, ktorého Boh je Pán: národ, ktorý si vyvolil za dedictvo. Slovom Pánovým sú utvrdené nebesá: a duchom úst jeho všetka ich moc. [O Pane, slyš modlitbu moju: a moje volanie nech prijde k tebe.]

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.