Od mojich nepriateľov vytrhni ma, Pane, nauč ma plniť tvoju vôľu. Zbavil si ma, Pane, zúrivých nepriateľov a vyvýšil si ma nad mojich odporcov, od násilného muža si ma vytrhol.

Pred nepriateľmi ma zachráň; Pane, k tebe sa utiekam. Nauč ma plniť tvoju vôľu, lebo ty si môj Boh;
na správnu cestu nech ma vedie tvoj dobrý duch[1]. Bože, ty si ma poveril odplatou a podmanil si mi národy; ty si ma oslobodil od zlostných nepriateľov. Povýšil si ma nad mojich odporcov
a vytrhol si ma z rúk násilníka.


[1] „Dobrý Boží duch“ má žalmistu viesť „na správnu cestu“. Pán mu má dať milosť, aby sa nepotkol na ceste dokonalosti (Ž 26,12; 27,11).

Vytrhni ma od mojich nepriateľov, Pane, k tebe sa ja utiekam. Nauč ma plniť tvoju vôľu, lebo môj Boh si ty. Tvoj dobrý duch[1] nech ma vodieva po rovnej zemi.[2] Bože, ktorý mi podávaš pomstu[3] a podo mňa podmaňuješ ľudí; (ty si) môj osloboditeľ od zúrivých mojich nepriateľov! A nad povstáyajúcimi proti mne, ma vyvyšuješ; od človeka skrivodlivca ma vyslobodzuješ.


[1] Tvoja milosť.
[2] Po ceste ctnosti a pravdy.
[3] Pod pomstou rozumej každé zadosťučinenie.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.