Blažený národ, ktorý má Boha za pána, ľud, ktorý vyvolil si Pán za dedičstvo. Pánovým slovom stvorené sú nebesá a všetok ich voj dychom jeho úst.
Blažený národ, ktorého Bohom je Pán, blažený ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo. Pánovým slovom povstali nebesia a dychom jeho úst všetky ich voje.
Blažený ľud, ktorého Boh je Pán: národ, ktorý si vyvolil za dedičstvo. Slovom Pánovým sú utvrdené nebesá: a duchom úst jeho všetka ich moc. [Tento verš poťahuje Theodorét na tajomstvo, najsv. Trojice. Pán je Otec, slovo Syn, duch Duch sv.]

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.