Upierajú sa oči všetkých na teba, Pane, a ty im dávaš pokrm v pravý čas. Ruku svoju otváraš a sýtiš všetko živé dobrotivosťou. Pevné je moje srdce, Bože, pevné je moje srdce. Rád by som pieť a hrať tebe, moja sláva.
Oči všetkých sa s dôverou upierajú na teba a ty im dávaš pokrm v pravý čas. Otváraš svoju ruku a dobrotivo nasycuješ všetko živé. Ochotné je moje srdce, Bože, ochotné je moje srdce: budem ti spievať a hrať.
Oči všetkých čakajú na teba, Pane, a ty dávaš im, ich pokrm v čas príhodný. Ty otváraš svoju ruku, a každého živočícha nasycuješ požehnaním. Hotové je moje srdce, Bože, hotové je moje srdce: budem spievať a žalm riekať v svojej sláve.[1]
[1] Povedomí svojej cti alebo pre svoju česť.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.