Zaradovaný bol som, keď mi povedali: Pôjdeme do domu Pánovho. Nech v tvojich hradbách pokoj je, istota v tvojich palácoch.
Zaradoval som sa, keď mi povedali: „Pôjdeme do domu Pánovho.“ Nech pokoj vládne vnútri tvojich hradieb a istota v tvojich palácoch.“

Radujem sa z toho, že má bolo povedané: Pôjdeme do Pánovho domu! Nech je pokoj v tvojich hradbách a prehojnosť v tvojich vežiach.[1]


[1] V meste i okolo mesta nech je blahobyt.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.