➂ Piatok po Popolcovej strede. Feria VI. post Cineres

On 07.03.2019
Posted by Guardián

Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali.Náš pôst majú sprevádzať skutky milosrdenstva, najmä almužna. - Obidvaja štácioví svätí sú príkladom obetavej lásky k bližnému a hlavne almužníctva. Aj lekcia a evanjelium povzbudzujú nás k tomu.

Event repeats

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.