➂ Utorok po III. nedeli pôstnej. Feria Tertia Hebdomadam III. in Quadragesima

On 26.03.2019
Posted by Guardián

Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali.Cirkev má nádobu, z ktorej sa olej neminie (sviatosť pokánia). - Sv. Pudenciánu vyobrazujú ako múdru pannu s krčahom dobročinnosti v ruke. Je obrazom matky Cirkvi, ktorá so sverenou mocou nevyčerpateľného prameňa vylieva milosrdenstvo Božie na hriešnikov (lekc.). Tento chrám podľa kresťanskej tradície bol domom Pudensovým, u ktorého býval sv. Peter po príchode do Ríma. Ježiš Kristus dal sv. Petrovi najvyššiu moc odpúšťať hriechy (evanj.).

Event repeats

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.