• Dňa 04.05.2024
  Slzami získala dušu svojho syna. - Trpezlivá manželka spurného pohana v Tagaste (severná Afrika). Získala svojho muža kresťanstvu a stálymi modlitbami a slzami (orácia, evanj.) prinavrátila Kristovi svojho poblúdilého syna Augustína, ktorý sa stal biskupom, svätcom a jedným z najslávnejších Otcov a učiteľov Cirkvi. Zomrela v novembri r. 387 v Ostii pri Ríme. Pochovaná bola v kostole sv. Aurey v Ostii, od r. 1430 v kostole sv. Augustína v Ríme.
 • Dňa 04.05.2025
  Slzami získala dušu svojho syna. - Trpezlivá manželka spurného pohana v Tagaste (severná Afrika). Získala svojho muža kresťanstvu a stálymi modlitbami a slzami (orácia, evanj.) prinavrátila Kristovi svojho poblúdilého syna Augustína, ktorý sa stal biskupom, svätcom a jedným z najslávnejších Otcov a učiteľov Cirkvi. Zomrela v novembri r. 387 v Ostii pri Ríme. Pochovaná bola v kostole sv. Aurey v Ostii, od r. 1430 v kostole sv. Augustína v Ríme.
 • Dňa 04.05.2026
  Slzami získala dušu svojho syna. - Trpezlivá manželka spurného pohana v Tagaste (severná Afrika). Získala svojho muža kresťanstvu a stálymi modlitbami a slzami (orácia, evanj.) prinavrátila Kristovi svojho poblúdilého syna Augustína, ktorý sa stal biskupom, svätcom a jedným z najslávnejších Otcov a učiteľov Cirkvi. Zomrela v novembri r. 387 v Ostii pri Ríme. Pochovaná bola v kostole sv. Aurey v Ostii, od r. 1430 v kostole sv. Augustína v Ríme.
 • Dňa 04.05.2027
  Slzami získala dušu svojho syna. - Trpezlivá manželka spurného pohana v Tagaste (severná Afrika). Získala svojho muža kresťanstvu a stálymi modlitbami a slzami (orácia, evanj.) prinavrátila Kristovi svojho poblúdilého syna Augustína, ktorý sa stal biskupom, svätcom a jedným z najslávnejších Otcov a učiteľov Cirkvi. Zomrela v novembri r. 387 v Ostii pri Ríme. Pochovaná bola v kostole sv. Aurey v Ostii, od r. 1430 v kostole sv. Augustína v Ríme.
 • Dňa 04.05.2028
  Slzami získala dušu svojho syna. - Trpezlivá manželka spurného pohana v Tagaste (severná Afrika). Získala svojho muža kresťanstvu a stálymi modlitbami a slzami (orácia, evanj.) prinavrátila Kristovi svojho poblúdilého syna Augustína, ktorý sa stal biskupom, svätcom a jedným z najslávnejších Otcov a učiteľov Cirkvi. Zomrela v novembri r. 387 v Ostii pri Ríme. Pochovaná bola v kostole sv. Aurey v Ostii, od r. 1430 v kostole sv. Augustína v Ríme.
 • Dňa 04.05.2029
  Slzami získala dušu svojho syna. - Trpezlivá manželka spurného pohana v Tagaste (severná Afrika). Získala svojho muža kresťanstvu a stálymi modlitbami a slzami (orácia, evanj.) prinavrátila Kristovi svojho poblúdilého syna Augustína, ktorý sa stal biskupom, svätcom a jedným z najslávnejších Otcov a učiteľov Cirkvi. Zomrela v novembri r. 387 v Ostii pri Ríme. Pochovaná bola v kostole sv. Aurey v Ostii, od r. 1430 v kostole sv. Augustína v Ríme.
62101034eventsa7b203eca617723dd86d36a05cdcdd59

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.