➂ Sv. Norberta, biskupa a vyznávača. S. Norberti, episcopi et confessoris


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na jún zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Slúžil slovom a príkladom. - Narodil sa r. 1082 v Xanten (pri Rýne), po prechodnom svetáckom živote založil v Prémontré pri Lyone rehoľu premonštrátov na základe reguly sv. Augustína. Duchom pokánia a svojím príkladom hlboko zapôsobil na bludárov a hriešnikov. R. 1126 stal sa arcibiskupom magdeburským. Zomrel r. 1134. Ostatky sú uložené v strahovskom premonštrátskom opátstve v Prahe, kam ich previezli za tridsaťročnej vojny r. 1627.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.