➂ Sv. Pavlína, biskupa a vyznávača. S. Paulini, episcopi et confessoris


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na jún zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Zriekol sa svojej osobnej slobody, aby vykúpil blížneho. - Pochádzal z Bordeaux (Franc.) a zastával vysoké svetské úrady. R. 389 prijal krst a neskôr v Barcelone kňazskú vysviacku. Ako biskup v Nole (Kampánia, Tal.) vyznačoval sa cirkevným písomníctvom a mimoriadnym záujmom o chudobných a chorých. Keď chudobnej vdove nemohol ináč vykúpiť syna, šiel sám za neho do otroctva. Zomrel r. 431 v Nole. Pius X. nariadil jeho ostatky vrátiť nolskej katedrále.
Lekcia a evanjelium omše prízvukujú štedrosť svätého Pavlína k núdznym.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.