➂ Sv. Efréma Sýrskeho, diakona, vyznávača a učiteľa Cirkvi. S. Ephraem Syri, confessoris et ecclesiae doctorem


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na jún zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Buď harfou Ducha Svätého! - Narodil sa v Nisibis (Mezopotámia) okolo r. 306. Ako učiteľ, kazateľ a básnik zanechal početné spisy. Najvýznamnejšie sú jeho náboženské hymny, za ktoré dostal titul „harfy Ducha Svätého“. Benedikt XV. r. 1920 mu priznal hodnosť učiteľa Cirkvi. Zomrel 9. júna 373 pri Edesse; tam je aj jeho hrob.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.