➂ Sv. Františka Caracciolo, vyznávača. S. Francisci Caracciolo, confessoris


Omšový formulár sme zatiaľ nedigitalizovali. Doteraz digitalizované omšové formuláre proprium sanctis na máj zobrazíte kliknutím na tlačidlo s názvom mesiaca. Označené sú symbolom "✔" a odkazy sú klikateľné.Modlitba a pokánie. - Zakladateľ „Menších rehoľných bratov“, ktorí sa štvrtým sľubom zaviazali, že sa nebudú uchádzať o hodnosti. Horlivo sa staral o večné spasenie väzňov v Neapoli. Zomrel štyriadvadsaťročný r. 1608 v Agnone (Taliansko). Jeho telo odpočíva vo Veľkom chráme P. Márie v Neapoli.


Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.