Manželka tvoja ako plodný vínny ker vo vnútrajšku tvojho domu. Synovia tvoji ako olivové mládniky okolo tvojho stola.
Tvoja manželka je ako plodonosný vinič vnútri tvojho domu. Tvoji synovia sú ako mládniky olivy okolo tvojho stola.
Tvoja manželka je ako plodný vinič vo vniútorku tvojho domu. Tvoje dietky ako mládniky olivy vôkol tvojho stola.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.