Všakver nás oživíš, Bože, a ľud tvoj bude sa radovať v tebe. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a svoju daj nám spásu.
Či sa k nám nevrátiš a neoživíš nás, aby sa tvoj ľud mohol v tebe radovať? Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu.

Oživ nás, Bože, opäť:[1] a ľud tvoj bude plesať v tebe. Ukáž nám, Pane, svoju milosť: a svojho spasenia nám udeľ.


[1] Z milosti tvojej ožijeme.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.