Jasajte Bohu všetky zeme, spievajte o nádhere jeho mena; poďte a počúvajte všetci, ktorí sa bojíte Boha, budem rozprávať, čo mojej duši učinil Pán.
Jasaj Bohu, celá zem; hrajte a spievajte na slávu jeho mena, vzdávajte mu chválu. Poďte sem a počúvajte, všetci ctitelia Boží, vyrozprávam vám, aké veľké veci mi urobil.
Plesaj Bohu kdejaká zem.[1] Spievajte žalm jeho menu: slávne ohlasujte jeho chválu. Poďte, slyšte, a vyprávať budem všetkým, ktorí sa bojíte Boha, čo učinil mojej duši.

[1] Ku koncu. Pieseň. Žalm vzkriesenia. Slovo vzkriesenia sa nenachodí v pôvodine. Nazýva sa vzkriesením, lebo sa vzťahuje na obnovenie národa židovského po zajatí babylonskom, a na vybudovanie chrámu jeruzalemského. Kresťan pri tomto žalme nech myslí na obnovenie pokolenia ľudského v Kristovi, ktorý vstal z mŕtvych.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.