Vo svojom lesku a ozdobe vystúp, šťastlivo kráčaj a panuj. Za vernosť, miernosť a za spravodlivosť znamenitým skutkom nech učí teba tvoja pravica. Privádzajú Kráľovi panny za ňou, družky jej. S radosťou uvádzajú ich.
Vo svojej dôstojnosti šťastne vytiahni, nasadni na voz a bojuj za pravdu, lásku a spravodlivosť. Nech ťa tvoja pravica učí konať úžasné skutky. V pestrom rúchu ju vedú ku kráľovi; za ňou ti privádzajú panny, jej družice. Sprevádza ich jasot radostný, tak vstupujú do kráľovského paláca.

Vo svojej spanilosti a vo svojej kráse vystúp, zdarile pokračuj a kráľuj.[1] Pre pravdu, tichosť a pre spravodlivosť: a tvoja pravica ťa podivne povedie. Za ňou privedú ku kráľovi panny: jej družky budú k tebe[2] prinesené. S veselím a plesaním: budú prinesené, do kráľovho palácu privedené.


[1] O Kristu: Vystúp ako kráľ do boja proti zlému, šťastne bojuj a zvíťaz nad ním. Kraľuj múdrosťou, miernosťou a spravodlivosťou, pravicou čiň divy.
[2] K tebe, ó kráľu, budú privedené národy: t. j. budú povolané do Cirkvi tvojej.

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.