Vo svojom lesku a ozdobe vystúp, šťastlivo kráčaj a panuj. Za vernosť, miernosť a za spravodlivosť znamenitým skutkom nech učí teba tvoja pravica. Privádzajú Kráľovi panny za ňou, družky jej. S radosťou uvádzajú ich.
Vo svojej dôstojnosti šťastne vytiahni, nasadni na voz a bojuj za pravdu, lásku a spravodlivosť. Nech ťa tvoja pravica učí konať úžasné skutky. V pestrom rúchu ju vedú ku kráľovi; za ňou ti privádzajú panny, jej družice. Sprevádza ich jasot radostný, tak vstupujú do kráľovského paláca.
xxx