Keď Pán Ježiš povečeral so svojimi učeníkmi, umyl im nohy a povedal im: Viete, čo som vám urobil ja, Pán a Majster? Dal som vám príklad, aby ste aj vy tak robili.
Keď im umyl nohy a obliekol si odev, znova si sadol k stolu a povedal im: „Chápete, čo som vám urobil? Vy ma oslovujete: »Učiteľ« a: »Pane« a dobre hovoríte, lebo to som. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám.
xxx

Chcem odoberať novinky:

Neplatná e-mailová adresa!
Bez poskytnutia súhlasu nie je možný odber noviniek.