Spravodlivosť si mala rada a nenávidela si nepravosť. Zato Boh, tvoj Boh, pomazal teba olejom radosti.
Miluješ spravodlivosť a nenávidíš neprávosť, preto ťa Boh, tvoj Boh, pomazal olejom radosti viac ako tvojich druhov.
xxx