Privádzajú kráľovi panny za ňou, družky jej, s radosťou a plesaním uvádzajú ich v palác kráľovský.
V pestrom rúchu ju vedú ku kráľovi; za ňou ti privádzajú panny, jej družice. Sprevádza ich jasot radostný, tak vstupujú do kráľovského paláca.
xxx